масова частка

масова частка
mass fraction

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.

Look at other dictionaries:

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гірничорудна підгалузь україни — горнорудная подотрасль Украины mining subindustry of Ukraine забезпечує чорну металургію вихідною сировиною і насамперед залізною рудою. Чорна металургія є базовою галуззю господарства України: на підприємствах, на яких використовуються чорні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ефект томса — эффект Томса Toms effect *Toms –Effekt – значне зменшення втрат тиску при турбулентному режимі руху води і розчинів на її основі при вмісті в дуже малих концентраціях деяких полімерів. Цей ефект найбільш відчутний для труб малого діаметра, при… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кукерсит — kukersite Киckersit масивний плитковий глинисто мергелистий горючий сланець коричнево бурого кольору. Гол. компоненти: кероген (органіч. речовина), тонкозернистий уламковий матеріал, карбонат кальцію. Масова частка керогену в К. 20 70% (в сер. 30 …   Гірничий енциклопедичний словник

  • 73.060.20 — Марганцеві руди ГОСТ 22772.0 96 (ИСО 4297 78) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Общие требования к методам химического анализа. Взамен ГОСТ 22772.0 77 ГОСТ 22772.1 96 (ИСО 310 81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод… …   Покажчик національних стандартів

  • ДСТУ ISO 621:2009 — Руди марганцеві. Визначення металевого заліза (масова частка металевого заліза не більше ніж 2%). Фотометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 621:1981, IDT) [br] НД чинний: від 2011 01 01 Зміни: Технічний комітет: Мова:… …   Покажчик національних стандартів

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”